You are here

beurs.JPG

Beurs by night

Tijdens een open discussieavond van de Studentenraad kreeg een strijdplan voor nachtvervoer het meeste aandacht van de aanwezige denkers.

During an open discussion night of the Student Council, a battle plan for public transport at night was at the top of the agenda.