You are here

VUB B-PHOT glass panels Ten Duinen #photonics.jpg

Stained Glass

Foto: Abdijmuseum Ten Duinen - Gemeentebestuur Koksijde

Picture credits: Ten Duinen abbey