You are here

Op donderdag 17 februari 2016 vond het eerste grote duurzaamheidsforum ‘new style’ plaats op de VUB. Een 50-tal VUB’ers, studenten, docenten en medewerkers van de centrale diensten bogen zich over 4 thema’s om de krijtlijnen uit te zetten van een duurzaamheidsvisie 2.0. Waar moet de VUB naartoe als het over duurzaamheid gaat? Hoe ziet de universiteit eruit in 2030?

On Thursday 17th of February, the VUB held a sustainability forum. The aim is to make VUB a reference university in sustainability in 2030. The forum, focusing on 4 themes energy, mobility, lifestyle and outreach, surfed on the dynamics and enthusiasm of We Are Paris, a recent university-wide and extremely well-received climate campaign. The forum connected students, professors, academic and non-academic staff members in one debate. The ideas from the sustainable speeddating interviews were ‘visually harvested’ by a cartoonist. The next step is the development our ‘sustainability plan 2.0’ and setting the agenda for new sustainable projects and innovation.

De afgelopen jaren nam de VUB heel wat initiatieven om de bedrijfsvoering, het onderwijs en het onderzoek te verduurzamen. Sinds 2011 groeit het draagvlak stapsgewijs, maar merkbaar. Het abstracte begrip ‘duurzaamheid’ kreeg een duidelijke vorm.

 

Met het bindend klimaatakkoord in Parijs, de actuele debatten rond de CO2-neutraliteit van universiteiten en ethisch investeren, een onderwijsvisie met aandacht voor duurzame ontwikkeling, wormburgers in het restaurant en vooral de dynamiek die We Are Paris teweegbracht, is de tijd rijp voor nieuwe ambities en concrete realisaties.

 

Duurzame speeddating

Prof. dr. Cathy Macharis leidde tijdens het forum de interactieve workshop in goede banen. Aan de hand van speed-interviews tussen de deelnemers werd er gebrainstormd over een CO2-neutrale universiteit in 2030, waar slechts 10% van de VUB’ers nog met de wagen pendelt. Welke rol kan de VUB spelen in het verwerven van een duurzame levensstijl? Hoe wordt de VUB een inspirerende duurzame universiteit? Studenten, academici en administratief personeel gingen in gesprek met elkaar, en wisselden met aanstekelijk enthousiasme ideeën en ervaringen uit. 

 

4 grote thema’s en het DNA van de VUB

Vier grote thema’s stroomlijnden de omvangrijke en ambitieuze input vanuit de groep: energie, mobiliteit, levensstijl en outreach. De ideeën die uit de oefening voortvloeiden worden het startpunt om een duurzaamheidsvisie 2.0 op te stellen en een concreet stappenplan op de agenda te plaatsen. “Duurzaamheid is een belangrijk strategisch beleidsthema voor de VUB en zal dat ook de komende jaren nog zijn”, aldus Nic Van Craen, algemeen beheerder van de VUB en eveneens kersvers voorzitter van de stuurgroep duurzame ontwikkeling. “Duurzame ontwikkeling zit in het DNA van de VUB, maar het moet er ook uitkomen.”

 

Communicatief zaaien en visueel oogsten

Uit de gesprekken bleek de nood aan meer communicatie: wat doet de universiteit nu al, waarom, en ook wat kunnen studenten, onderzoekers en personeel zelf doen? De portfoliopagina over duurzaamheid toont waar de VUB vandaag staat. MY VUB, de site voor de studenten, biedt tips voor een duurzaam studentenleven. De infographic, vers van de pers en opgesteld door het VUB Ecoteam, zet de feiten en cijfers op een rij en moet iedereen aanzetten om mee de CO2-uitstoot van de VUB te verkleinen.

 

Willem Pirquin, de ‘Visual Harvester’ die naar eigen zeggen van ‘het uitleggen en ventjes tekenen zijn job maakte’, goot de inspiratiestromen tijdens het Duurzaamheidsforum in heldere schema’s.

 

Hoe wordt de VUB in 2030 een referentie als duurzame universiteit - ziedaar de grote vraag van het duurzaamheidsforum. Wie een antwoord heeft, is van harte uitgenodigd het te laten weten via duurzaam@vub.ac.be