You are here

Er zijn vier erkende politieke verenigingen aan de VUB. In alfabetische volgorde: Comac, Jongsocialisten VUB, Jong Groen StuBxl en Liberaal Vlaams Studenten Verbond (LVSV). Gebeten door het politieke virus? Of volg je als neutrale liefhebber graag snedige debatten? Onze studenten strikten alvast weer heel wat mooie namen. Van 9 tot 23 oktober kan je op de VUB elke maandag naar een politiek debat.

 

Aan het woord zijn Iman Ben Madhkour (Comac), Jaro Verberck (Jongsocialisten VUB), Yessin Aattache en Asher Serrana (Jong Groen Stu Bxl) en Céline Verbelen (LVSV). Elk stellen ze hun politieke studentenvereniging voor, helemaal onderaan vind je hun eerste grote activiteit. Heb je zelf interesse in politiek of activisme, bekijk dan zeker het overzicht op het studentenportaal. Naast deze verenigingen tref je op de campus ook nog heel wat niet-erkende verenigingen aan. Engagement genoeg! 

 

 

Comac is de jongerenbeweging van de PVDA. De sociale strijdbewegingen in ons land en in de wereld hebben steun van de jongeren nodig.

“Comac staat voor uitwisseling, discussie, luisterbereidheid, … Comac is van elkaar leren om samen vooruit te gaan. Comac bevat instrumenten om de wereld beter te begrijpen (studies, vormingen, debatten,…). Comac is ook actie: betogingen, workshops, verrassingsacties, culturele activiteiten, steunprojecten, reizen, enz… 

Deze insteek, deze maatschappijvisie vat zich samen in onze slogan CHEnge the world. Met een knipoog naar Che Guevara.”

 

“Comac verenigt alle studenten, die de huidige maatschappij niet aanvaarden. Jongeren die het niet aanvaarden hun toekomst gehypothekeerd te zien door een minderheid die enkel uit is op winst, die weigeren toe te kijken hoe de natuur vernietigd wordt door hebzucht en oorlogen voor olie of geld niet aanvaarden. Jongeren die een rechtvaardige maatschappij willen, een maatschappij die beantwoordt aan de behoeften van de mensen en niet aan de winst. Comac wil alle jongeren bijeenbrengen die de racistische, nationalistische en fascistische logica weigeren.”

Bij de Jongsocialisten VUB doen we alles met onze progressieve kernwaarden in het achterhoofd, maar met ruimte om écht student te zijn.

“Jongsocialisten VUB is een linkse politieke jongerenbeweging. Onze kernwaarden zijn gelijkheid, vrijheid en solidariteit en vanuit deze waarden proberen we op hun eigen manier een steentje bij te dragen aan het maatschappelijke debat. We organiseren lezingen en debatten, maar zijn ook een echte “studentenvereniging”. Activiteiten zoals een uitstapje naar de Brusselse kerstmarkt of een beerpong tegen de liberalen komen daarom elk jaar opnieuw terug. We doen, met andere woorden, heel veel dingen. Van het schrijven van opiniestukken tot filmavonden en een receptie voor de start van het tweede semester in februari.”

Bij Jong Groen StuBxl zijn alle Brusselse studenten welkom!

“Universiteiten hebben een voorbeeldfunctie hebben in onze maatschappij; daarom plaatsen we verschillende ‘hot topics’ in  de schijnwerpers, zoals klimaatverandering, de VS, ons vlees, en wat ‘Fair Trade’ echt is. We mikken echter breder dan de VUB. Ook studenten van EhB, Odisee en KU Leuven Campus Brussel zijn van harte welkom op onze evenementen en vergaderingen.”

Een pluralistische visie op de vrijheid van het individu, in alle facetten, is de leidraad van LVSV.

“Het LVSV (het Liberaal Vlaams StudentenVerbond) bestaat dit academiejaar 80 jaar en daarom hebben we een lustrum logo ontworpen om dit jaar als rode draad te gebruiken. Dit jaar is een feestelijke editie dus. Vrijheid, blijheid! Be a student, be free!”

 

“Het Liberaal Vlaams Studentenverbond is een partij-onafhankelijke en consequent liberaal geïnspireerde politiek-filosofische studentenvereniging. We trachten studenten warm te maken voor het maatschappelijke debat, en kennis te laten maken met een filosofisch onderbouwd liberalisme. Eerder dan de praktijk en partijpolitiek van elke dag, staan het maatschappelijke en ideologische debat centraal. Een pluralistische visie op de vrijheid van het individu, in alle facetten, is hierbij een leidraad.”

Drie weken lang een politiek debat op maandag

Op maandagen 9, 16 en 23 oktober kan je op de Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus terecht voor een politiek debat.

 

KALENDER

 • maandag 9 oktober - 18:30 - D0.02 (Comac)
  • Openingsdebat: Hoe krijgen we het klimaat terug op de rails?
   Met Jos D’Haese (PVDA), Nathalie Eggermont (Climate Express), Hubert Rahier (VUB) en Dirk Tricot (ACV Transcom)
 • woensdag 11 oktober - 19:30 - lokaal D.2.16 (Jongsocialisten VUB)
  • Eerste officiële vergadering, gevolgd door Progressieve Pintjes (El Café)
 • maandag 16 oktober - 20:00 (LVSV)
  • Openingsdebat: Brussel, de thuishaven van de VUB-student: transparant beleid, mobiliteit en veiligheid.
   Met Karl Vanlouwe (NV-A), Guy Vanhengel (open-VLD), Bianca Debaets (CD&V), Bruno De Lille (Groen), Pascal Smet (SP.a) en Dirk De Block (PvdA)
 • maandag 23 oktober (Jong Groen Stubxl) - 19:00 - aula Qa
  • Eindelijk een echt studentendebat: F*ck de Zijlijn, leve Politiek!
   Met MC Kristof Calvo (Groen). Studenten nemen zelf het woord, de politicus leidt het debat in goede banen. De aanwezigen kiezen de thema’s. Ook van de partij: speciale gasten, vakjury en dolle prijzen.