You are here

Dat de Vrije Universiteit Brussel studentenparticipatie hoog in het vaandel draagt, is bekend. Ook in de opleidingsraden – waarin de visies en het beleid van de opleidingen worden uitgetekend - is de stem van de student cruciaal. Als studentenvertegenwoordiger maak je het verschil door mee te bouwen aan je ideale opleiding. In de opleidingsraad vertegenwoordig je niet enkel de stem van je medestudenten, maar verzeker je toekomstige generaties studenten van een kwaliteitsvolle opleiding, afgestemd op hun noden. Studenten kunnen zich nog tot 9 oktober kandidaat stellen voor dit boeiende engagement.

 

Als studentenvertegenwoordiger maak je het verschil

“Als studentenvertegenwoordiger in de opleidingsraad kan je echt het verschil maken. De VUB vindt de stem van studenten erg belangrijk. In de opleidingsraad wordt er dan ook veel belang gehecht aan onze inbreng.”, zegt Alexandre Maricot, enthousiaste studentenvertegenwoordiger in de opleidingsraad voor de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie. Studentenvertegenwoordigers uit de opleidingsraden hebben dan ook al heel wat kunnen verwezenlijken.  Een breder gamma aan profielen in de masteropleiding sociologie, het behoud van een populair keuze-opleidingsonderdeel bij de opleiding Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, de mogelijkheid om een vrijwillige stage te lopen in een universiteitslabo voor de opleiding Farmaceutische wetenschappen, … het zijn slechts enkele voorbeelden uit een breed gamma van verwezenlijkingen door studentenvertegenwoordigers in de opleidingsraden.

 

Studenten zijn de belangrijkste stakeholders

De studentenvertegenwoordigers in de opleidingsraden zijn volwaardige leden. Hun stem is even belangrijk als die van professoren, assistenten en andere leden van de opleidingsraad. Volgens Els Consuegra - de voorzitter van de opleidingsraad voor de Specifieke Lerarenopleidingen – zijn de studenten zelfs de belangrijkste stakeholders. “De studenten kunnen de opleiding natuurlijk het best evalueren. De studentenvertegenwoordigers in de opleidingsraad zijn de contactpersonen tussen de opleiding en de studenten en zo kunnen ze de opleiding ook kritisch doorlichten.”

 

Een grote troef voor later

Zetelen in een opleidingsraad is een boeiend en leerrijk engagement, beaamt Alexandre. Je krijgt niet enkel een unieke blik achter de schermen van de universiteit, maar leert ook vergaderen, je mening formuleren en constructieve feedback geven. Een mandaat als studentenvertegenwoordiger is bovendien weer een extra troef om aan je CV toe te voegen. Als kers op de taart leer je nieuwe mensen kennen en krijg je de kans om nauwer samen te werken met je professoren en assistenten. “Het is echt een grote plus voor later”, aldus Alexandre.

 

Geïnteresseerd?

Studenten kunnen zich dus nog tot 9 oktober kandidaat stellen voor deze opleidingsraden. Ook eerstejaarsstudenten worden aangemoedigd om zich kandidaat te stellen, aangezien ook hun stem cruciaal is in een opleidingsraad. Na de deadline van 9 oktober duidt de Studentenraad de studentenvertegenwoordigers aan. Meer informatie over hoe je je kan kandidaat stellen, vind je op het studentenportaal student.vub.