You are here

“Het is mijn overtuiging dat de Verlichtingstraditie - het durven denken: de rede, de wetenschap, het humanisme en het possibilisme - vandaag de beste basis vormt om duurzaam het hoofd de bieden aan de existentiële onzekerheden van het leven”, zo steekt Caroline Pauwels van wal in haar essay in De Standaard (15 september 2018). Volgens de VUB-rector zullen we, door de toenemende diversiteit van de samenleving, op een andere manier praten over de samenleving. De Verlichting zou bijgevolg als een levende en open traditie uitgedragen moeten worden.

 

Op dinsdag 11 september jl. was rector Caroline Pauwels gastspreker van de tweede Karel Poma-lezing. Deze jaarlijkse lezing is een initiatief van een vijftiental verenigingen van diverse achtergrond die zich alle verbonden weten met de persoon of de waarden van Karel Poma (1920-2014), eminent liberaal politicus, vrijzinnig humanist en onvermoeibaar pleitbezorger van de Verlichting. De lezing werd nadien als essay gepubliceerd op standaard.be (+).

 

Onder de titel ‘Verlichting als levenskunst’ is het essay ok verkrijgbaar via de webshop van het Humanistisch Verbond, www.humanistischverbond.be, of via Uitgeverij ASP/VUBPRESS, www.aspeditions.be (isbn 978 9057 18794 0, € 10).