Mensen hebben rechten en mensen hebben plichten. De plicht bijvoorbeeld om de rechten van anderen en dus ook de mensenrechten te respecteren. Gisteren nog stonden we stil bij de internationale dag van de rechten van de mens.

 

De Week Van