U bent hier

Foto: Saskia Vanderstichele

“De bossen van Chimay zijn mijn denkplek omdat ik er tijdens de wandelingen van de natuur kan genieten, maar vooral omdat ik er door niemand kan gestoord worden. Het is bovendien één van de weinige plaatsen waar ik geen gsm-ontvangst heb en niet geneigd ben om mails, WhatsApp of sms’en te beantwoorden. Het is de ideale plaats om uit de ratrace te stappen en een aantal zaken op een rijtje te zetten. Alleen de wind door de bomen is hoorbaar en tegen deze achtergrond is het mogelijk om ook ruim de tijd te nemen om na te denken over nieuwe wegen of ontwikkelingen voor het onderzoek.”

 

Wil je meer weten over de visie van professor Verté op de vergrijzingstrend? Beluister dan zeker ook de podcast van Domniqye Verté & Ann-Sophie Smetcoren in het kader van ‘Terug Denken’.

 

Mijn onderzoek gaat over vergrijzing, vooral vanuit maatschappelijk oogpunt. Mijn onderzoeksfocus vertrekt van maatschappelijke en politieke participatie van ouderen op lokaal niveau. Wij voerden in ruim 200 gemeenten in Vlaanderen onderzoek uit naar noden en behoeften van ouderen. De uitgebreidheid van deze onderzoeken (meer dan 90.000 respondenten) stelt ons in staat om fundamenteel onderzoek te verrichten rond diverse thema’s zoals vroegdetectie van kwetsbare ouderen, huisvesting van ouderen, eenzaamheid, maatschappelijk engagement, sociale cohesie,…

 

Vanuit ons fundamenteel onderzoek maken we een vertaling naar beleidsvoerders, professionele organisaties en ouderen zelf. Dit moet hen in staat stellen om samen oplossingen te bedenken op gemeentelijk niveau. Dat betekent dat wij niet blijven steken bij wetenschappelijke bevindingen, maar via co-creatie met de diverse stakeholders interventies ontwikkelen die lokaal verduurzaamd kunnen worden.

Het voortschrijdend inzicht kan rustig gedijen tussen de bomen in het bos.
-
Dominique Verté

Vanuit deze kennis op lokaal, Vlaams en Brussels niveau spelen we dan ook een richtinggevende rol in de beleidsvoering omtrent nieuwe hulp-, ondersteunings- en zorgmodellen op zowel lokaal niveau als in het Vlaams en Brussels Gewest. De agogische basis blijft via participatief onderzoek en interventieontwikkeling, stakeholders te versterken in hun capaciteit om samen een antwoord te bieden op diverse vraagstukken die met vergrijzing van de samenleving gepaard gaan.

 

In onderzoek over de uitdagingen die de vergrijzing van de bevolking met zich meebrengt, is diepe kennis van noden en behoeften noodzakelijk om nieuwe zorg- en ondersteuningsmodellen te ontwikkelen. Het vraagt rust en herhaaldelijke overpeinzingen om wetenschappelijke kennis te vertalen naar een hanteerbaar en haalbaar zorg- en ondersteuningsmodel voor onze samenleving. Het voortschrijdend inzicht en de integratie van steeds nieuwe kennis kan rustig gedijen tussen de bomen in het bos. Zo komt het dat men doorheen het bos ook de bomen ziet.”

 

Zetten de inzichten van professor Verté je aan het denken? Neem dan zeker eens een kijkje op het gloednieuwe ‘Terug Denken’-platform van de VUB. Je kan er luisteren naar zijn podcast over de uitdagingen die vergrijzing met zich meebrengt of jouw idee delen om de levenskwaliteit van gepensioneerden te verbeteren.