U bent hier

De VUB telt twee nieuwe CHanGEmakers: Janne Vanhoof, masterstudente Agogische Wetenschappen, en Jad Zeitouni, bachelorstudent Rechten. Zij vormen de eerste generatie VUB-studenten binnen de CHanGE-campagne van het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS). In het totaal zullen drie groepjes van vier studenten deze zomer drie weken naar Oeganda, Congo en India trekken om er te werken rond seksuele gezondheid en gendergelijkheid. Volgend jaar kunnen weer nieuwe studenten deelnemen, en dit vijf jaar lang.

 

Seksuele gezondheid en discriminatie op basis van geslacht of geaardheid is een mondiaal probleem. Overal ter wereld is er nog een lange weg af te leggen. Het is in deze context dat UCOS dit jaar hun nieuwe campagne ‘CHanGE: Campaign for sexual Health and Gender Equality’ lanceert. De campagne zal nog tot 2021 lopen en bestaat uit verschillende publieksactiviteiten en inlevingsreizen naar het Zuiden. Deze zomer vertrekken de eerste studenten naar India, Oeganda en Congo op zoek naar complexe verhalen over deze problematiek.

 

Voor UCOS staat het idee van gelijkwaardige verbondenheid cruciaal, alsook het open vizier waarmee de ervaringsreis de lokale context benadert. “CHange is in geen geval een eenzijdig verhaal van het Westen dat ter plaatse gaat oordelen of het ‘goede’ voorbeeld zal opdringen”, vertelt Jad gedreven. “De dagdagelijkse realiteit in België leert ons vooral bescheiden te zijn binnen dit thema. En het gaat al evenmin over het goedkope cliché van arm Afrika of India”, stelt Jad kritisch. “Het project CHanGE benadert het mondiale probleem van seksuele gezondheid en gendergelijkheid vanuit een ander perspectief. We gaan hierbij zowel op zoek naar de kern van het probleem, als naar de positieve initiatieven om het tij te keren.”

 

Ervaringsreis

UCOS heeft de afgelopen jaren een sterke reputatie opgebouwd met hun ingrijpende ervaringsreizen voor studenten en docenten. Voor dit project konden ze rekenen op de sterke lokale netwerken van deMens.nu.

“De bedoeling is dat wij ons drie weken intensief onderdompelen in de lokale situatie en dan tijdens het najaar onze ervaringen uitzaaien naar de brede VUB-gemeenschap”, vertelt Janne. “Vanuit onze inzichten zullen we campagnes opzetten, actievoeren en communiceren. We hopen de VUB-studenten te prikkelen met dit belangrijk thema en op die manier hen te stimuleren om volgend jaar ook zelf met UCOS en de CHanGE-campagne naar het Zuiden te gaan.

 

De bedoeling is dat wij ons drie weken intensief onderdompelen in de lokale situatie en dan tijdens het najaar onze ervaringen uitzaaien naar de brede VUB-gemeenschap

Voor deze eerste editie meldden 75 studenten zich aan. De tien andere geselecteerde kandidaten studeren aan de UGent, KULeuven en de Erasmushogeschool Brussel. Samen vormen zij de eerste generatie CHanGEmakers.

 

“Het is geen plezierreisje”, verduidelijkt Jad. “Wij gaan naar daar om te werken, om ons steentje bij te dragen. We weten niet waar we terecht zullen komen, maar wel dat de ervaring ons zal inspireren om in België te CHanGE-campagne tot leven te blazen. De kern is om inspirerende verhalen op te sporen en na te gaan hoe we deze wereldwijd met elkaar kunnen verbinden”, vult Janne aan. “In dit project zijn de echte verhalen belangrijker dan de statistieken.”

 

 

Het is geen plezierreisje

Populair thema

Het thema van de campagne en inleefreizen is een bewuste keuze. “Gendergelijkheid is iets dat leeft bij jongeren”, getuigt Jad. “Kijk maar hoe de campagne ‘I said no’ respectvol is opgepikt op de VUB. Twee weken later is dat specifieke aanplakbord met affiches nog altijd niet overplakt. Ook de popcultuur pikt het op. Kijk maar naar Béyonce, om er een populair icoon uit te pikken. En terecht. Het is niet normaal dat in de 21e eeuw nog bepaalde praktijken of overtuigingen bestaan of je persoonlijke ontplooiing als vrouw of seksuele minderheid geremd wordt.”

Jad is zelf actief bij VUBMUN, de ‘model United Nations’ op de VUB. Zijn interesse gaat vanuit zijn studie vooral uit naar gelijke rechten. Janne borduurt voort op haar thesis, waarin ze rond het genderthema werkte in de Surinaamse context.

 

 

Gendergelijkheid is iets dat leeft bij jongeren

Oeganda, Congo en India

De keuze voor de drie landen Oeganda, Congo en India is niet willekeurig.

 

“In Oeganda gebruikt het regime van president Museveni homofobie vooral als rookgordijn om de aandacht af te leiden van de actuele politiek”, vindt Jad. “Op het eerste zicht lijkt de wetgeving in Oeganda in orde, maar in de praktijk is er veel seksueel geweld. Zo werden alle adressen van homoactivisten gepubliceerd in de krant. Gelukkig heeft sterk protest van jongeren, academici en activisten een wel heel twijfelachtige wet kunnen tegenhouden. Dat is het positieve verhaal.”

 

“In India is de positie van de vrouw nog steeds problematisch”, vertelt Janne. “Het land kent een patriarchaal systeem waarin heel wat ouders geen meisje willen en dochters uitgehuwelijkt worden voor de bruidsschat. In de media waren er recent ook enkele gruwelverhalen, zoals een groepsverkrachting op een bus. Langs de andere kant kenmerken bepaalde Indiase culturen zich dan weer door hun speciale positie voor transgenders. Er is ook hier sprake van stereotypering, maar transgenders worden er wel ervaren als erg bijzonder. Ze bekleden speciale posities in festiviteiten en worden hierin gerespecteerd.”

 

“Congo kent een groot probleem van ruw, seksueel geweld in oorlogsgebieden”, vertelt Jad. “Het positieve verhaal bestaat hier dan weer uit de vele initiatieven om slachtoffers op te vangen, en uit de strijd tegen dit misbruik. Het werk van gynaecoloog en mensenrechtenactivist Denis Mukwege in Oost-Congo bijvoorbeeld is baanbrekend.”

 

De ware toedracht echter zullen de twee VUB-studenten deze zomer ontdekken, wanneer ze zelf ter plaatse als CHanGEmaker op onderzoek gaan. Ben je benieuwd naar hun ervaringen, volg hun verblijf dan op de sociale-mediakanalen van UCOS: www.facebook.com/ucosfanpage, www.instagram.com/ucos.be en op de website www.ucos.be.

 

Ben je geïnteresseerd om zelf betrokken te worden bij dit project? Heb je zelf ervaring met projecten of organisaties die rond dit thema actief zijn? Neem dan zeker contact op met bram.cleys@ucos.be .