U bent hier

Op dinsdag 7 mei zakten meer dan 100 leerlingen uit het lager onderwijs af naar de campus van de Vrije Universiteit Brussel voor een tweede editie van de Kinderuniversiteit, een initiatief met de steun van VUB alumni en de fondsen Ernest Solvay en Immobel, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. PhD’ers proberen er via deze weg kinderen spelenderwijs en al vroeg in hun onderwijstraject in contact te brengen met wetenschap en onderzoek om op die manier de drempel voor hogere studies te verlagen.

 

 

Kinderen op een leuke en laagdrempelige manier bereiken met de boodschap dat studeren voor iedereen is. Ongeacht je sociale, etnische of culturele achtergrond. Dat is wat de Kinderuniversiteit wil doen. Wie op dinsdag 7 mei op de campus in Etterbeek rondliep kon er niet naast kijken. Naast de gebruikelijke studenten was er tijdens de middagpauze heel wat bedrijvigheid op de grasvelden van de campus te bespeuren. Meer dan 100 kinderen uit het 5de en 6de leerjaar waren er aan het afkoelen van een ochtend vol workshops met universitair onderzoek op kindermaat.

 

Workshops

Zo gingen ze onder meer op zoek naar de wetenschap achter een voetbal, probeerden ze wetenschappelijk geluk te definiëren of kwamen ze meer te weten over kanker en hoe dat zich ontwikkelt. Spelend, en met de nodige proeven, ontdekten ze zo meer over de geheimen van ons lichaam of leerden ze er nadenken over genderstereotypen. En dat allemaal met behulp van enkele PhD’ers die de uitdaging aangingen om jonge kinderen warm te maken voor wetenschap.

 

 

 

ZONDER VOOROORDELEN

“Met dit initiatief willen we kinderen die normaal niet met de universiteit in aanraking komen toch laten zien dat we er zijn, wat we doen,… En hen meteen stimuleren dat dit misschien later ook wel iets voor hen kan zijn. We willen de kinderen in contact laten komen met een wereld die ze niet kennen of waar ze nu vaak onterecht de verkeerde vooroordelen over hebben als dat wel het geval is. Met hun bezoek aan de campus en de professionele uitleg van onze onderzoekers op kindermaat willen we hen tonen dat de universiteit er ook voor hen is en dat ze hier later, wanneer ze gepassioneerd geraken door een bepaald thema, hier zeker ook terecht kunnen om zich er verder in te verdiepen. En dat ongeacht hun sociale, culturele of etnische achtergrond,” aldus Sarah Leuridan, wetenschapscommunicator aan de VUB.
 

Na een pittige dag vol workshops was er uiteraard ook een graduation ceremony waarbij de leerlingen een diploma overhandigd kregen van ketnetter Dempsey Hendrickx.