U bent hier

Enkele universiteiten lanceren onderzoeksproject FREE om ononderbroken hernieuwbare energie te produceren.

 

Wanneer windmolens en de zonnepanelen niet in staat zijn om een continue voorziening van hernieuwbare energie te garanderen, wordt energieopslag van cruciaal belang voor het elektriciteitsnetwerk. Het interuniversitair onderzoeksproject FREE (Flexible eneRgy vEctors of the futurE) gaat zich bezighouden met zowel het voorzien van hernieuwbare energie als de opslag ervan.

 

FREE
Vandaag zijn er verschillende vormen van energieopslag beschikbaar, met elk een verschillende graad van ontwikkeling. De meest veelbelovende oplossing is chemische energieopslag. De technologie achter deze oplossing is echter nog niet ver genoeg gevorderd om al op grote schaal te gebruiken. Daarom werd in april 2016 het nieuwe interuniversitair onderzoeksproject FREE opgericht.

 

Flexible eneRgy vEctors of the futurE wordt deels gefinancierd wordt door ENGIE-Electrabel en het Fonds National de la Recherche Scientifique. Het werd gelanceerd op initiatief van professors Francesco Contino (VUB) en Hervé Jeanmart (UCL). FREE brengt verschillende onderzoekgroepen samen van de VUB, ULB, UCL, UMONS en UGent.

 

Het principe
Bij chemische energieopslag  wordt het overschot aan elektrische energie, afkomstig van windmolens en zonnepanelen tijdens periodes met een energieoverschot gebruikt voor de productie van waterstof via elektrolyse van water. Dit waterstof kan dan gebruikt worden als brandstof, maar het kan ook omgezet worden in methaan, methanol of ammoniak. Deze brandstoffen kunnen opgeslagen worden  in vloeibare of gasvormige toestand.

Tijdens periodes met een tekort aan elektrische energie (bijvoorbeeld door de afwezigheid van wind en zon), kunnen deze brandstoffen dan gebruikt worden voor de productie van elektriciteit.

 

Het doel
FREE heeft als doel de productie van brandstoffen uit hernieuwbare energie te optimaliseren om ze nadien te kunnen gebruiken, afhankelijk van de elektriciteitsvraag. Concreet betekent dit het ontwikkelen van een co-generatie eenheid, indirect aangedreven door de wind en de zon voor het optimaliseren van de elektriciteitsproductie voor een woonwijk. Dit wordt dan gerealiseerd door gebruik te maken van chemische energieopslag.