U bent hier

De Brussels Privacy Hub aan de Vrije Universiteit Brussel heeft samen met het Internationaal Comité van het Rode Kruis het “Handbook on Data Protection in Humanitarian Action” uitgegeven. Dit handboek begeleidt humanitaire organisaties bij het beschermen van de persoonlijke gegevens van vluchtelingen en andere slachtoffers van noodsituaties. Het behoud van privacy maakt integraal deel uit van de bescherming van het leven en de waardigheid van iedereen. Daarom is gegevensbescherming van fundamenteel belang voor humanitaire organisaties.

 

 

Het verzamelen en verwerken van persoonlijk identificeerbare gegevens is cruciaal voor organisaties die basishulp willen verschaffen aan kwetsbare mensen. Nu de laatste jaren steeds meer nieuwe technologieën worden ingevoerd en de datastromen steeds complexer worden, zijn hulporganisaties steeds meer vragende partij voor richtlijnen rond gegevensbescherming die ze bij hun werk kunnen toepassen.
 
 
Het Handboek is bestemd voor het personeel van humanitaire organisaties dat betrokken is bij het verwerken van persoonlijke gegevens als deel van humanitaire acties. Het is gebaseerd op bestaande richtlijnen, werkwijzen en praktijken voor humanitaire acties in de meest onzekere omstandigheden en voor de meest kwetsbare slachtoffers van humanitaire noodsituaties. Het wil humanitaire organisaties helpen om de normen voor bescherming van persoonlijke gegevens te respecteren door ze te sensibiliseren en concreet advies te bieden over de interpretatie van de principes van gegevensbescherming in de context van humanitaire acties, vooral bij het gebruik van nieuwe technologieën. Het bevat ook tips voor het gebruik van specifieke nieuwe technologieën in het kader van internationale humanitaire actie, zoals data-analyse en ‘Big Data’; drones en teledetectie; biometrie; cash transfer programming; cloud-diensten; en apps voor mobiele berichten.
 
 
Gegevensbescherming bij Humanitaire Acties
Sinds juli 2014 werkend de Brussels Privacy Hub en het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) samen aan een project dat de relatie tussen de wetgeving rond gegevensbescherming en humanitaire actie onderzoekt. Door bruggen te slaan tussen de partijen betrokken bij internationale humanitaire acties en de partijen die zich bezighouden met gegevensbescherming, wil het project het verband tussen wetten rond gegevensbescherming en humanitaire actie verduidelijken; humanitaire organisaties bijstaan met problemen die voorkomen op hun werkterrein; en problemen met gegevensbescherming bij het gebruik van nieuwe technologieën in de humanitaire sector identificeren, en de gepaste adviezen formuleren om die problemen aan te pakken.