U bent hier

Met de nieuwe tentoonstelling willen de VUB en enkele andere organisaties de aandacht vestigen op de -toch niet geringe- armoede in België. Enkele kinderen vertellen hun verhaal aan de hand van mooie maar ontroerende foto’s. De beelden zijn op verschillende locaties in Brussel te bezichtigen.

 

De VUB is als humanistische instelling trots om haar deuren open te stellen tot vier mei voor deze aangrijpende tentoonstelling. De universiteit streeft mee naar het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk, naar meer dialoog met de lokale gemeenschap en naar verbondenheid met Brussel.

 

Armoede in België

Eén op zeven inwoners van België is arm. Dit betekent vaak een ongezonde huisvesting, uitgestelde gezondheidszorg, minder arbeidsmogelijkheden, schaamte en eenzaamheid. Kinderen hebben zelfs minder kansen in het onderwijs, wat dan weer een grote invloed op hun toekomst tot gevolg heeft. In het Brussels Gewest schat men dat maar liefst vier op tien kinderen geboren worden in een gezin dat een inkomen heeft dat (soms veel) lager ligt dan de armoedegrens.

 

Tentoonstelling

De beelden die tentoongesteld worden zijn niet noodzakelijk over kinderen, maar wel door kinderen gemaakt. De jeugdige gelegenheidskunstenaars uit stadsbuurten met veel armoede mochten fotoapparaatjes gebruiken om beelden te maken van mensen en dingen die ze belangrijk of mooi vonden. Dat leverde soms onhandige, maar ook ontroerende foto’s op. Het rijke fotomateriaal van de kinderen wordt geconfronteerd met de visie van beroepsfotografen, die vanuit hun sociale bewogenheid de aandacht willen vestigen op de vele aspecten van armoede en sociale achterstelling. De sporen die het op mensen nalaat zijn te zien, net als troosteloze omgevingen, maar soms ook onverwachte schoonheid.

 

Praktische info

Nog tot 4 mei kan je in gebouw D gratis een bezoekje brengen aan de fototentoonstelling “Armoede door kinderogen”.

Meer informatie over het bezoek mét of zonder gids is te vinden op de website van Uitstraling Permanente Vorming (UPV).

Als afsluiter van de tentoonstelling is er op dinsdagavond 10 mei een panelgesprek met experten en Brusselse armoedeverenigingen. Hoe speelt armoede een rol in het leven van kinderen en hun toekomstperspectieven? Prof. dr. Jenneke Christiaens en VUB-fellow Rik Pinxten zijn alvast van de partij. De finnisage gaat door om 18u aan de Erasmushogeschool Brussel.
De tentoonstelling is een samenwerking tussen Vrije Universiteit Brussel, DeMens.Nu, Erasmushogeschool Brussel, UZ Brussel, Agora Kring en UPV vzw.