U bent hier

Op 13 februari is de nieuwe onderwijsevaluatie door studenten van start gegaan. Jan Danckaert, vicerector Onderwijs- en Studentenbeleid, beantwoordt enkele vragen over de onderwijsevaluatie.

On 13 February 2017 the new online teaching evaluation aimed at students was launched. Jan Danckaert, Vice-Rector for Academic and Student Affairs, answers some questions about the teaching evaluation.

 

Waarom is de onderwijsevaluatie vernieuwd? 

Er was al enkele jaren een dalende trend in de deelname van studenten aan de onderwijsevaluatie. Een hoge deelname is belangrijk om tot betrouwbare resultaten te komen, die onze docenten en opleidingen gebruiken voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

We hebben naar de studenten geluisterd en de belangrijkste redenen voor de lage participatie waren dat het te lang duurde om de evaluatie in te vullen, sommige vragen die minder relevant waren en het jaarlijks terugkerende karakter van de vragenlijsten. Daarnaast is het voor studenten ook belangrijk om te merken dat er iets gedaan wordt met de resultaten van de onderwijsevaluatie.

 

Wat is er juist nieuw aan de onderwijsevaluatie?

Een eerste verandering is dat studenten de onderwijsevaluatie niet meer per docent invullen, maar per opleidingsonderdeel. Voor elk opleidingsonderdeel krijgen de studenten een aantal vragen en hebben ze de mogelijkheid om ook de verschillende lesgevers te evalueren. Voor opleidingsonderdelen met meerdere lesgevers zal dit een tijdsbesparing betekenen.

Ook de vragenlijsten zijn vernieuwd, waardoor ze relevanter zijn. Naast de bevraging van reguliere opleidingsonderdelen zijn er nu ook aangepaste vragenlijsten voor bachelorproef, masterproef en stages.

Ook bij de opvolging van de resultaten zijn er aanpassingen gebeurd. Zo zullen vanaf nu ook de opleidingsraadvoorzitters betrokken worden, die actief bezig zijn met de kwaliteitszorg op het niveau van de opleidingsraad.

 

Wat verwacht u van de resultaten?

We verwachten en hopen uiteraard dat er dit semester weer meer studenten aan de onderwijsevaluatie deelnemen.

De onderwijsevaluaties van de afgelopen jaren leren ons dat de kwaliteit van het onderwijs aan de VUB als goed wordt ervaren door de studenten. Zo gaf voor het academiejaar 2015-2016 87% van onze studenten de docenten een ‘goed’ of ‘zeer goed’. Ik hoop natuurlijk dat de resultaten positief blijven en zelfs nog verbeteren.

Omdat het systeem vernieuwd werd, zullen de resultaten de komende maanden eerst nog onder de loep worden genomen door een speciaal hiervoor samengestelde commissie, om er zeker van te zijn dat de opvolging van de resultaten zo optimaal mogelijk kan gebeuren. De resultaten van dit eerste semester zullen daardoor pas beschikbaar zijn in oktober 2017, samen met de resultaten van het tweede semester.