U bent hier

Grafische impressie van het verloop van de vierde Duurzame Dinsdag van de VUB. Tekening: Willem Pirquin.

Op dinsdag 28 november vond de 4de editie van Duurzame Dinsdag plaats op de VUB. Centraal stond de voorstelling van de nulmeting van de VUB-koolstofvoetafdruk en twee debatten met de VUB-gemeenschap over maatregelen om de uitstoot van personenmobiliteit terug te dringen. Het werd een ganimeerde discussie

 

De nulmeting van de koolstofvoetafdruk VUB bedraagt 31.871 ton CO2e, berekend op basis van alle activiteiten, aankopen en infrastructuur in het jaar 2016. Deze uitstoot komt overeen met 2 ton CO2e per student, 125 miljoen autokilometers of de gemiddelde uitstoot van 1600 Belgen. Aan de hand van dit rapport wil de Kerngroep Duurzaamheid een plan uitwerken om de emissies te reduceren. De debatten op duurzame dinsdag #4 stonden in het teken van de klimaatimpact van personenmobiliteit en potentiële reductiemaatregelen.

 

Het woon-campusverkeer van personeel en studenten, de dienstreizen van personeel en de reizen van internationale studenten zijn samen verantwoordelijk voor 50% van de totale uitstoot in 2016, namelijk 16.004 ton CO2e. Door middel van 2 debatten met de aanwezige VUB’ers werden enkele ideeën afgetoetst om de klimaatimpact van vliegreizen en het woon-campusverkeer te reduceren.

Grafische weergave van de resultaten en de voorstellingen

Grafische weergave van de resultaten en de voorstellingen

Grafische weergave van de resultaten en de voorstellingen

Grafische weergave van de resultaten en de voorstellingen

Grafische weergave van de resultaten en de voorstellingen

Grafische weergave van de resultaten en de voorstellingen

Grafische weergave van de resultaten en de voorstellingen

Grafische weergave van de resultaten en de voorstellingen

Grafische weergave van de resultaten en de voorstellingen

Tijdens het eerste debat werd het huidige vliegbeleid aan de VUB tegen het licht gehouden, gevolgd door een plan van aanpak voor de toekomst. Het voorstel van de Kerngroep Duurzaamheid vertrekt vanuit het principe vermijden, alternatieven, compenseren. Uit het debat en de stellingen bleek interesse van het publiek voor een duurzamer vliegbeleid, maar met zeer uitlopende invullingen. Maken we de maatregelen verplicht of zijn het eerder vuistregels? Is er verplichte compensatie voor personeelsleden, via een intern of extern fonds?

 

VUB als rolmodel
Algemene consensus bestond over de verantwoordelijkheid van de VUB als rolmodel en de noodzaak om bewustzijn te creëren in de VUB-gemeenschap over de klimaatimpact van vliegreizen. Het is belangrijk een compensatiefonds op te zetten waar personeel en studenten hun uitstoot van vliegreizen kunnen compenseren. Het aanwezige publiek had de voorkeur voor een intern compensatiefonds voor reductiemaatregelen op de VUB.

 

Telewerken en telelessen
In het tweede debat werd de impact van woon-campusverkeer van studenten en personeel besproken, met nadruk op potentiële reductiemaatregelen. Algemeen bleken telewerken en telelessen een deel van de oplossing, al is het nodig om voldoende persoonlijke interactie en contact met de universiteit te behouden. Bovendien is de doelgroep zeer belangrijk, zo is de meerwaarde groter voor werkstudenten en door veelvuldige verplaatsingen Jette-Etterbeek te vermijden. Opleidingen rond digitale technologie en efficiëntere lessenroosters kunnen de VUB op weg helpen.

 

Een maatregel om het autogebruik naar de campus te ontmoedigen is een nieuw parkeerbeleid. Er was een draagvlak voor betalend parkeren bij het publiek op voorwaarde van een creditsysteem met een aantal gratis parkeerbeurten. Een belangrijke prioriteit blijft de verbetering van de fietsinfrastructuur op en naar de VUB-campussen.

 

Cathy Macharis, voorzitter Kerngroep Duurzaamheid, en Hubert Rahier, vice-voorzitter Kerngroep Duurzaamheid, zagen een positieve beweging op de Duurzame Dinsdag. Belangrijk om de VUB-klimaatimpact te reduceren is de nadruk te leggen op persoonlijke verantwoordelijkheid bij personeel en studenten, met garantie van voldoende vrijheid en het behoud van onze warme en menselijke universiteit.