U bent hier

Vida Mehrannia, derde persoon v.l.n.r. op de foto.

Vida Mehrannia, de vrouw van de Iraans-Zweedse academicus dr. Ahmadreza Djalali, die in februari in Iran ter dood veroordeeld werd, bezocht op dinsdag 26 juni ons land. Zij kwam bij Vlaamse en EU-beleidsmakers met aandrang vragen om meer inspanningen te doen voor de vrijlating van haar echtgenoot en anderen gevangenen met de dubbele Europese-Iraanse nationaliteit. Haar bezoek aan Brussel startte in het Vlaams Parlement waar zij een onderhoud had met Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans, Minister-President Geert Bourgeois, VUB-rector Caroline Pauwels en collega en vriend VUB-professor dr. Gerlant Van Berlaer, die samen met de VUB- en UZ Brussel-gemeenschap sinds twee jaar onafgebroken ijveren voor de vrijlating van dr. Ahmadreza Djalali.

 

Dr. Djalali werd in april 2016 bij een zakenreis aan Iran gearresteerd. Hij werd gedurende 7 maanden, waarvan 3 in eenzame opsluiting, vastgehouden door de inlichtingendienst in de beruchte Evin gevangenis in Teheran. Djalali kreeg er geen toegang tot een advocaat en werd regelmatig gefolterd om hem te laten bekennen dat hij spion was. Uiteindelijk werd hij veroordeeld voor het ‘verspreiden van corruptie op de aarde’. De behandeling van dr. Ahamadreza, zijn proces en ter dood veroordeling veroorzaakte internationale ophef en toonde het systematische misbruik van mensenrechten in Iran en de oneerlijke rechtsgang. 

 

“De gevangenschap van mijn echtgenoot heeft een grote impact op zijn fysiek en mentaal welzijn. Hij staat onder een enorme druk. Mijn kinderen en ikzelf willen als familie herenigd worden met een prachtige echtgenoot en liefhebbende vader”, verklaarde Vida Mehrannia.

 

Mijn kinderen en ikzelf willen als familie herenigd worden met een prachtige echtgenoot en liefhebbende vader
-
Vida Mehrannia

Tijdens hun ontmoeting bekrachtigden Jan Peumans en Geert Bourgeois het engagement van het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering:

 

“Als Voorzitter van het Vlaams Parlement roep ik de autoriteiten van de Islamitische Republiek Iran met aandrang op om positief te reageren op de op 8 november 2017 unaniem door het Vlaams Parlement aangenomen resolutie. Het Vlaams Parlement eist voor alles dat de doodstraf voor Prof. dr. Ahmadreza Djalali niet uitgevoerd wordt. De doodstraf is een overtreding op het recht op leven, zoals dat opgenomen is in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens”, aldus Jan Peumans.

 

“Ik ben zeer bezorgd over de situatie van professor Djalali, die nu al meer dan twee jaar opgesloten is onder de ondragelijke druk van een uitgesproken doodstraf.  De psychologische druk die dat met zich meebrengt is verschrikkelijk, niet alleen voor hem, maar ook voor zijn naasten.  Ook zijn medische toestand is precair en toegang tot hulp buiten de gevangenis wordt hem niet toegestaan.  In mijn contacten met de Iraanse ambassadeur en overheden, zo sprak ik vorige week nog vice-president Sattari, benadruk ik steeds de humanitaire situatie van de professor en zijn nood aan medische hulp.  Ik herhaal ook steeds mijn vraag om gratie bij de Ayatollah en ik benadruk dat Vlaanderen in geen enkel geval kan akkoord gaan met de doodstraf,” verklaart Geert Bourgeois.

 

Het International Observatory for Human Rights (IOHR) organiseerde het bezoek van Vida Mehrannia aan Brussel in nauwe samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en het UZ Brussel, waar dr. Djalali gast-docent is. De VUB en IOHR blijven oproepen om dr. Djalali vrij te laten en te herenigen met zijn familie. Het IOHR zet zich daarnaast in voor de vrijlating van andere gevangenen met de dubbele nationaliteit die in Iran achter de tralies zitten.

 

“Dr. Djalali is een slachtoffer van systematische schendingen van de mensenrechten. Hij kreeg geen eerlijk proces. Wij roepen vandaag in de eerste plaats de EU op om meer te doen voor de vrijlating van dr. Djalali en andere slachtoffers van het cynische Iraanse beleid. Iran schiet zichzelf in de voet door burgers met een dubbele nationaliteit ter dood te veroordelen,” aldus Valerie Peay, directeur IOHR.

 

“De studenten en het personeel van de VUB en UZ Brussel, alle Vlaamse rectoren, de Belgische bisschoppen, politici in Vlaanderen en Europa, mensenrechtenorganisaties en honderdduizenden sympathisanten steunen dr. Djalali en zijn gezin. Via diplomatie, protest, waken, petities en sociale media-acties ijveren we voor de rechten van dr. Djalali, voor betere medische bijstand, voor een eerlijk proces en voor zijn vrijlating. We doen dit al twee jaar, maar zonder gehoor. Er verandert niets. Intussen gaat de gezondheidstoestand van Ahmadreza verder achteruit. Het wordt tijd dat hij naar huis komt; dat zijn gezin tot rust kan komen. Ik roep iedereen die dr. Djalali steunt op om dit vooral te blijven doen. Aan de Europese leiders vraag ik expliciet om de zaak van dr. Djalali te blijven agenderen in hun diplomatieke betrekkingen. We kunnen een wetenschapper, arts maar bovenal ook burger van de Europese Unie niet laten wegkwijnen in een Iraanse cel.” aldus Caroline Pauwels, rector VUB.

 

Ik roep iedereen die dr. Djalali steunt op om dit vooral te blijven doen. Aan de Europese leiders vraag ik expliciet om de zaak van dr. Djalali te blijven agenderen in hun diplomatieke betrekkingen. We kunnen een wetenschapper, arts maar bovenal ook burger van de Europese Unie niet laten wegkwijnen in een Iraanse cel
-
Caroline Pauwels, rector VUB

Dr. Gerlant van Berlaer, collega en vriend van dr. Djalali, overhandigde duizenden kaartjes die door de studenten en het personeel van de VUB en UZ Brussel aan Vida gericht waren.

 

“Als spoedartsen en wetenschappers stellen we alles in het werk om mensen te redden. Dat is dan ook wat wij als collega’s en vrienden van Ahmadreza vandaag doen en moeten blijven doen: via alle mogelijke manieren dr. Djalali helpen en vechten voor zijn vrijlating. Collega’s en studenten van VUB en UZ Brussel schreven duizenden kaartjes met steunbetuigingen aan Vida. Ik ben blij dat ik deze vandaag kan overmaken als blijk van ons engagement”, vertelt dr. Gerlant van Berlaer, collega en vriend van dr. Djalali.

 

Collega’s en studenten van VUB en UZ Brussel schreven duizenden kaartjes met steunbetuigingen aan Vida. Ik ben blij dat ik deze vandaag kan overmaken als blijk van ons engagement
-
Gerlant van Berlaer, UZ Brussel

Naast de verwelkoming in het Vlaams Parlement heeft Vida Mehrannia vergaderingen met toonaangevende EU-parlementsleden, waaronder ALDE fractievoorzitter Guy Verhofstadt en het hoofd van de EU External Action Service Iran Taskforce, Denis Chaibi.

 

Nadien vertrekt Vida Mehrannia naar Straatsburg voor vergaderingen met beleidsmakers van de Europese Raad. Er is een ontmoeting gepland met de Secretaris-Generaal van de Europese Raad, Thorbjørn Jagland.