U bent hier

The honorary doctors from left to right: Willem Van Mechelen, Jan Terlouw, Paul Ginsparg, Deirdre McCloskey and Gary Marx.

Vandaag, 23 mei 2017, vond de uitreikingsceremonie van de eredoctoraten van de VUB plaats, traditiegetrouw in aula Q. In het publiek zaten naast de gewoonlijke mix van academici, studenten, personeelsleden van de VUB en leden van de pers, ook de eerste burger van het land, Siegfried Bracke, en Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur. Sven Gatz zou later, na de rede van VUB-rector Caroline Pauwels, het woord nemen. Maar de uitreiking, die in het teken stond van ‘breaking down the walls’, begon met een moment stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Manchester - waardoor meteen het belang van openheid en onderling vertrouwen, zo centraal in deze uitreiking, werd aangetoond.

Yesterday, March 23rd 2017, the award ceremony of the VUB honorary doctorates took place, as per tradition in auditorium Q. In the audience, aside from the usual mix of academics, students, staff of VUB and members of the press, we also found speaker of the federal parliament, Siegfried Bracke, and Sven Gatz, Flemish minister of Culture. The latter would take the stage, after the address by VUB rector Caroline Pauwels. But the ceremony, which was centered around the theme breaking down the walls, commenced with a moment of silence for the victims of the attacks in Manchester - further underlining the importance of openness and mutual trust, so central to this event.

 

De namen van de vijf eredoctoren waren al bekend: econome Deirdre McCloskey, fysicus Paul Ginsparg, arts en expert sociale geneeskunde Willem Van Mechelen, socioloog Gary Marx en schrijver en ex-politicus Jan Terlouw. De in Vlaanderen bij het brede publiek meest bekende, Jan Terlouw, sprak op het einde van de ceremonie het dankwoord uit in naam van alle kersverse VUB-eredoctoren. De wetenschapper die in zijn lange leven ook succesvol jeugdschrijver en dito politicus was geweest, bekende zich toch het meest thuis te voelen aan een universiteit. “It’s rarely that institutions cross borders,” zei hij, “But there are exceptions and these are universities.”

Van Mechelen (r): "Physical inactivity is
the fourth cause of premature death."

Terlouw : "I still remember the deep joy when the rule of law was restored."

McCloskey (r): "The financial crisis did not happen because people
were bad, but because they were foolish."

Ginsparg: "In the future, there will be quality control of some sort,
but not like the practive of peer reviews of today."

Marx (r): "We need protection from the government
but also by the government."

The courage to break down walls
Dat Jan Terlouw grenzen heeft doorbroken, staat buiten kijf. Maar ook de andere eredoctoren deden dat met hun werk. Caroline Pauwels wees erop in haar toespraak. Over het slechten van muren spreken is één ding, het daadwerkelijk doen een ander, zei ze, en ze somde de verwezenlijkingen op dit vlak van de eredoctoren op: “The courage to to transform economics into a much broader value narrative (over Deirdre McCloskey), the audacity to totally break open the closed world of academic publications (over Paul Ginsparg), the resolution to improve the health of an entire society through insights from sports medicine (over Willem Van Mechelen), and the helicopter approach to study various forms of surveillance and thus come to innovative, new insights.(over Gary T. Marx).

 

​Ook de muzikale gast was er een die grenzen doorbrak: Jef Neve, de jazzpianist die evengoed een stuk klassiek in zijn pianospel verwerkt als uitstapjes waagt naar het lichtere popgenre. Hij had de eer de uitreiking van de eredoctoraten af te ronden, niet zonder dat gastvrouw Anabelle Van Nieuwenhuyse het publiek eraan herinnerde dat de VUB in november ook nog eredoctoraten uitreikte aan de Italiaanse politica en activiste Emma Bonino en de inwoners van het eiland Lampedusa een eredoctoraat.

 

Het volledige fotoalbum kan je hier vinden.

Honorary Doctorates 2017 - Proximus Luc Hens on doctor honoris Deirdre McCloskey

Honorary Doctorates 2017 - Proximus Alexander Sevrin on doctor honoris Paul Ginsparg

Honorary Doctorates 2017 - Proximus Romain Meeusen on doctor honoris Willem van Mechelen

Honorary Doctorates 2017 - Proximus Serge Gutwirth on doctor honoris Gary T. Marx