U bent hier

De deelnemers aan het strategische seminarie

Hoe maken we de VUB futureproof voor 2030? Hoe zorgen we ervoor dat we in een super geconnecteerde wereld toch relevant blijven? Hoe bouwen we aan een organisatie die de uitdagingen van morgen aan kan? Deze uitgangspunten waren voer voor discussie op het strategisch seminarie dat de Vrije Universiteit Brussel hield op 16 en 17 februari 2017 in Oostende.

 

Een bont gezelschap van beleidsmedewerkers, studentenvertegenwoordigers, directieleden, decanen en vice-rectoren (foto) boog zich hierover.

 

De verschillende thema’s werden ingeleid door externe experten: Dirk Van Damme, hoofd van de Innovation & Measuring Progress Division van de OESO, Sihame El Kaouakibi, alumna en oprichtster van Let’s Go Urban, Elke Van Hoof, docent Medische en Gezondheidspsychologie aan VUB en gastdocent aan de Vlerick Business School en Luc Soete, voormalig rector van de Universiteit Maastricht. Zij zorgden voor een externe blik.

 

To be or not to be in 2030

Na twee geanimeerde en inspirerende dagen bleek overduidelijk dat de goesting aanwezig is om samen vorm te geven aan een relevante en verbonden VUB.  Op de vraag en thema van het seminarie ‘To be or not to be in 2030…’ ziet het gezelschap meer potentieel dan problemen. Tegelijk beseft iedereen dat we de toekomst nu in gang moeten zetten. Alle aanwezigen engageerden zich om binnen de eigen geleding verder na te denken over welke richting VUB moet uitgaan. Dit co-creatieve proces is tegelijk een uitnodiging aan eenieder binnen de VUB om onderstaande bouwstenen verder vorm te geven.

 

Ideeën gezocht

Eerstdaags zal elke geleding uitgenodigd worden om ideeën aan te reiken om onderstaande bouwstenen te realiseren. Al deze ideeën worden bestudeerd en ingebed in een Toekomstplan 2018-2021. Een algemeen strategisch plan 3. De discussie zal door de diverse bestuursorganen van de VUB gevoerd worden en tegen het najaar zal de Raad van bestuur en de Universiteitsraad hierover een beslissing nemen. Het doel is het nieuw strategisch plan begin 2018 van start te laten gaan.

 

Bouwstenen

De bouwstenen voor het derde algemeen strategisch plan zijn:

 • Een warme VUB
  We zetten in op vertrouwen, respect én betrokkenheid bij het gezamenlijk VUB-project. Dit betekent afbouw van het al te formele en legalistische bedrijfsmodel. We geven gehoor aan de roep tot meer informele contacten. HR en infrastructuur zijn belangrijke tools om dit te realiseren. We willen het VUB potentieel meer inzetten. Via een VUB Academy leren we meer van elkaar.
   
 • Een verbonden VUB
  De Brusselse component is één belangrijk element van de interne en externe verbondenheid. Tegelijk is dit niet het enige element. De diversiteit van de samenleving moet meer en beter verankerd worden in de werking van de VUB. Intense samenwerking met organisaties, bedrijven, scholen, mensen die bouwen rond dezelfde waarden als de VUB moeten geconcretiseerd worden.  
   
 • Een lerende VUB
  Om een onderwijsconcept van de 21ste eeuw neer te zetten is de betrokkenheid van wie leert onontbeerlijk. Digitaal, divers, internationaal, duurzaam en participatief zijn terugkerende uitgangspunten die moeten leiden naar brede en gespecialiseerde bachelors, betere toegang tot de universiteit. Andere leervormen zoals hackatons … moeten vorm krijgen.
   
 • Een open VUB
  Een geconnecteerde wereld maakt een koppeling tussen onderzoeksbudgetten en economische groei moeilijk. Open data, open wetenschap, interdisciplinair onderzoek dat ook ethisch humanistisch het verschil maakt is de uitdaging. Excellent in de diepte, relevant in de breedte.