U bent hier

Het jammerlijk overlijden van een Leuvense student bij de doop van de club Reuzegom in december 2018 zal nog wel niet vergeten zijn. Van vele kanten kwam er weer bakken kritiek op het folkloristische studentenleven. Terecht in dit specifieke geval, maar voor vele studentenverenigingen unfair.

In de meeste studentensteden waren er al doopcharters opgesteld. Ook hier aan de VUB gelden sinds jaar en dag strenge veiligheidsregels. Vroeger zaten die verpakt in de richtlijnen van het Facultair Convent, maar sinds 2016 zitten ze vervat in de Codex Studentenleven. Daar is nu dus een soort grondwet boven komen te staan, die de meest elementaire gedragsvoorschriften en waarden vastlegt.

 

De tekst kwam er op initiatief van de minister, maar werd met de inbreng van de onderwijsinstellingen en de studenten tot stand gebracht. Op de website van het ministerie kan je de volledige tekst nalezen. Daar wordt beklemtoond dat: “Activiteiten van studentenorganisaties, waaronder studentendopen, moeten op een aangename, volwassen en verantwoordelijke manier verlopen.

 

Gelegenheidsspreker Herman Van Goethem, rector van de UA, verwoordde het omstandiger. Hij schetste het doopgebeuren in een antropologische context die we overal ter wereld terugvinden. De overgang van de ene levensfase naar de volgende kent velerlei rituelen, en ook de studentendoop is in sé hetzelfde. En die rituelen gaan meestal wel met vieringen gepaard, ze worden gefeest. Hij toonde zich daarom tevreden dat er met de ondertekening van dit kader een einde kwam aan een lange rouwperiode. En dat er opnieuw kan worden gefeest.