U bent hier

Frederik Vanclooster

Het tragische overlijden van Frederik heeft vele VUB’ers erg geraakt. Om studenten en personeelsleden de kans te bieden hun medeleven te delen, opent de VUB een rouwregister. Het is een online register op een persoonlijke herdenkingspagina. Ook de dienst Studiebegeleiding staat nog steeds klaar voor de medestudenten van Frederik.
 

The tragic passing of Frederik has touched the VUB community deeply. To offer students and staff a chance to share their grief, VUB opens a mourning register. It is an online register on a personal remembrance page. Also study guidance is still there for the fellow students of Frederik.

Door de examenperiode zijn vele studenten niet of slechts beperkt aanwezig op de campus. Het online rouwregister biedt iedereen de kans om woorden van troost of medeleven, of een mooie herinnering, te delen. Dat kan in woord en beeld. 

 

Op de persoonlijke webpagina eren we het leven van Frederik, en houden we zijn herinnering levend. Als VUB-gemeenschap willen we hiermee de familie, vrienden en medestudenten van Frederik een hart onder de riem steken.

Het rouwregister tekenen

 

Begeleiding voor studenten

Als student kan je voor ondersteuning nog steeds terecht kan bij een studentenpsycholoog van de dienst studiebegeleiding. Je kan contact opnemen met onze studentenpsychologen via 02 629 23 06 en op het mailadres begeleiding@vub.be.