U bent hier

KU Leuven en UGent zijn steeds actiever in andere steden en provincies. Waarom doen ze dit: vanuit betrokkenheid met de regio, expansiedrang of om mee te surfen op het internationale imago van grootsteden?

 

 

Jana Goyvaerts (communicatiewetenschappen) is voor een week mederector van de VUB. Charlotte De Grauwe (rechten) loopt gedurende dezelfde periode mee als vicerector voor onderwijs- en studentenbeleid.

 

Het is jammer dat Lieven Buysse (DM 26/9)  stelt dat er enkel rekening gehouden moet worden met de actuele ligging van de ‘satellietcampussen’ van KU Leuven en UGent. Een jarenlange band met een stad en de daarbij horende wisselwerking en grote betrokkenheid wis je namelijk niet zomaar uit. Deze betrokkenheid vormt net een inherent deel van een universiteit en van de stad. Een stad is meer dan een vestigingsplaats, het is een levend organisme waar je als universiteit en student zo veel mogelijk zorg voor wil dragen. 

 

Een stad is een gemeenschap. Een stad leeft. Als universiteit heb je een belangrijke maatschappelijke taak om aan die gemeenschap actief bij te dragen. De VUB is Brussel, en Brussel is de VUB. Net als onze zusteruniversiteit, de ULB, vormen wij mee de stad. Brussel is geen label of een jas die je kan aantrekken om een opleiding of evenement even een internationaal karakter te geven. Zoals Jacques Dutronc zo mooi zong, wisselt enkel een opportunist steeds van jas als het hem uitkomt, toujours du bon côté. De VUB ziet Brussel graag, zowel haar mooie als lelijke kanten.

 

Brussel vereist toewijding

Bovendien, zo merkt Luc Soete, prorector van de universiteit van Maastricht (DM 26/9) terecht op, biedt een grootstad andere uitdagingen. Brussel vereist commitment, het is een grootstad met grote uitdagingen en grote mogelijkheden. Brussel is een van de meest multiculturele steden ter wereld, wat zich reflecteert in haar studentenpopulatie. Een diverse studentenpopulatie waar wij als Vlaamse jongeren tot voor kort trots deel van uit maakten. Deze diversiteit vormde ons ook. Grootsteden als Brussel kennen meer kansarme jongeren, die nood hebben aan de faciliterende en mobiliserende rol van onderwijs. Dat zijn allemaal factoren die sommigen als negatief zien, wij zien het daarentegen als een privilege om deze generatie Brusselaars mee te vormen.

Met konekt.brussels willen we studenten zelfs nog meer verbinden met de stad

Daarom vinden wij dat de geografische ligging van een universiteit in een grootstad een belangrijk onderdeel is van een universitaire identiteit en profilering, toch zeker bij de VUB. Zoals onze rector Pauwels terecht opmerkte in Knack (19/9) kan de complexiteit van Brussel jongeren veel leren. Ze betreurt dat “sommige andere universiteiten net het omgekeerde promoten: studeren onder de kerktoren. De KU Leuven gaat bijvoorbeeld overal te lande associaties aan om er plaatselijke campussen te kunnen openen.” Zo neutraliseer je de belangrijke invloed van de ligging van je campus natuurlijk. De VUB en ULB doen het omgekeerde: met konekt.brussels willen we studenten zelfs nog meer verbinden met de stad.

 

Buysse merkt terecht op dat een universiteit de interactie met haar omgeving moet opzoeken, maar in onze ogen gaat enkel interactie niet ver genoeg, commitment gaat verder. Een universiteit kan zichzelf niet los zien van een stad, maar is er – zoals we al aanhaalden – een deel van.

Brussel heeft ons, Brusselse studenten, gevormd

De geografische ligging van een campus brengt met andere woorden evenzeer belangrijke maatschappelijke implicaties met zich mee. Als Brusselse studenten kunnen we enkel maar bevestigen dat Brussel ons gevormd heeft en dat de VUB ons de zin heeft gegeven onze stad zelf mee te vormen. 

 

We doen dan ook een warme oproep aan andere universiteiten die aanwezig zijn in Brussel en andere grootsteden om ook actief de stad mee te vormen, zoals de VUB al jaren doet. Het is aan jullie om te bewijzen dat jullie Brussel niet aantrekken als jas, maar jullie het lot van deze mooie stad en haar bevolking aantrekken.

 

Als jong rectorteam van de VUB konden we het niet laten om een bijdrage te leveren aan dit belangrijke debat van regionale inbedding en maatschappelijke dienstverlening. Rector for one week is een goed voorbeeld van hoe een universiteit zich kan profileren los van geografische ligging. De VUB staat voor kritisch en vrij denken en vindt de input van elke student even waardevol en belangrijk. Het mag dan ook duidelijk zijn dat de identiteit van een universiteit vele facetten heeft.