U bent hier

Het is goed mogelijk dat kersverse artsen die net afgestudeerd zijn, nog nooit een patiënt hebben zien sterven. Dit moet volgens het advies van ‘De Academie voor Geneeskunde’ voortaan anders aangezien het zien sterven van patiënten deel kan uitmaken van hun job. Medisch socioloog Luc Deliëns, is professor palliatieve zorg aan de Vrije Universiteit Brussel en opteert voor een hervorming van de opleiding geneeskunde: “Je kunt het gerust een revolutionair advies noemen, omdat wat wij voorstellen ver afstaat van de huidige realiteit”, stelt hij in De Standaard. Lees hierover meer op knack.be (betalend).