U bent hier

De Brusselse regering heeft een plan voorgesteld om het aantal proeven met dieren significant af te bouwen. De ambitie is dertig procent van de dierproeven te schrappen tegen het jaar 2025. De Vrije Universiteit Brussel laat weten dit actieplan volkomen te ondersteunen. 

 

Het plan van de Brusselse regering zet sterk in op de afbouw van dierproeven waar alternatieve testen beschikbaar zijn. Daarin geniet de VUB, en meer bepaald het onderzoeksteam van professor Vera Rogiers, een sterke reputatie. 

 

Nog voor de bekendmaking van het plan startte de universiteit op 25 september 2017 een innovatiecentrum met als doel de research naar alternatieve onderzoeksmethoden te versterken. Dat ‘Innovation Centre 3Rs’ bouwt voort op 25 jaar toponderzoek door VUB-professor Vera Rogiers naar in-vitromethoden als alternatief voor dierproefonderzoek in (bio)medische research. 

 

In Brussel zijn 5 onderzoeksinstellingen, waaronder de VUB, gemachtigd om in 84 labo’s aan onderzoek met dierproeven te doen. De Brusselse regering wil met die onderzoeksinstellingen, maar ook met de samenleving in haar geheel, in overleg treden teneinde een ruim draagvlak te creëren. 

 

Ook op Europees niveau zal een overleg worden opgezet om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Dat wordt noodzakelijk geacht om te vermijden dat bepaalde wetenschappelijke onderzoeken niet langer in ons land gebeuren.