U bent hier

Op 19 mei trekt de Belgian Pride weer door de straten van Brussel. Onder de 90.000 feestvierders op dit feest van de seksuele diversiteit voor het eerst ook een officiële delegatie van de VUB en ULB. Want hoewel beide universiteiten altijd al een actieve voorvechters zijn geweest op het vlak van gelijke rechten voor holebi’s, nog lang voor de wetgever dit mogelijk maakte, is de strijd nog steeds niet gestreden. 50 jaar na mei ’68 gaan we daarom graag nog eens op de barricades staan met de oproep tegen homo- en transfobie

On May 19 the annual Belgian Pride will take over the streets of Brussels again. Among the 90.000 partygoers at this fest of sexual diversity there will be an official delegation of VUB and ULB for the first time. Because although both universities have always been active proponents for equal rights for the LGBTQI+ community - long before legislation actually granted these rights - the fight is long from over. Half a century after May ‘68 the university therefore gladly gets on the barricades once again with a plea against homo- and transphobia.

 

Ook in onze hyperdiverse open eenentwintigste-eeuwse stedelijke samenleving zijn er nog altijd personen en groepen die LGBTQI+ community stigmatiseren, uitsluiten of verbaal en zelfs fysiek aanvallen. Ook in Brussel is het voor holebi’s en transgenders niet altijd even evident om hand in hand of al kussend door de straten te lopen en dat zou niet het geval mogen zijn.

Rector Pauwels: “Ongeacht je afkomst, gender of seksuele geaardheid. Voor ons is elke mens uniek en verdient elk individu evenveel respect. Want diversiteit is niet het probleem, maar net de remedie tegen verstarring, navelstaarderij en stilstand. Door aan de Belgian Pride deel te nemen wil de VUB-gemeenschap alle vormen van diversiteit omarmen. Diversiteit is een feest!”

Feest mee

De Brusselse universiteiten willen door middel van hun deelname aan de Pride een statement maken tegen homo- en transfobie . Met hun oproep voor acceptance en het omarmen van de diversiteit willen de universiteiten een sterke boodschap aan Europa, Brussel en haar proffen, studenten en personeel meegeven. We roepen al onze studenten en personeel dan ook op massaal naar het centrum af te zakken en er samen een feestje van te maken. 

Rector Pauwels: “Op open-minded universiteiten als de ULB en de VUB is het niet de bedoeling je liefde te verbergen, maar zo zou het ook in Brussel en bij uitbreiding Europa en de wereld moeten zijn. We willen dan ook het signaal geven dat iedereen bij ons zijn of haar liefde kan beleven hoe hij of zij het wil. En we roepen tegelijk ook op die rechten eender waar te helpen verdedigen. Want wat maakt het nu ook uit op wie je verliefd bent? Verliefdheid en diversiteit zijn het schoonste wat er is en dat moeten we met zijn allen omarmen.”

Meer info vind je op onze website.